Scroll Top

Ook bij gemeenten zoals Emmen is de opvatting dat ‘matching’ niet om een activiteit gaat waarbij op één moment een werkgever en een werkzoekende bij elkaar worden gebracht, maar om de uitkomst een proces waarin werkzoekenden worden voorbereid op werk en werk wordt aangepast aan potentiële werknemers.

Dit uitgangspunt komt overeen met de Talentmatch. De Talentmatch levert zo een bijdrage te leveren aan:

1.Meer matchbare werkzoekenden

Werkzoekenden krijgen zicht op hun talenten en handvatten bij het wegnemen van barrières om te gaan werken door het verbeteren van hun kwalificaties, vitaliteiten en competenties.

2. Meer werkzoekenden zijn zichtbaar

Met de Talentmatch worden de kwalificaties, competentiesen mobiliteit actueel en voor relevante partijen zichtbaar en toegankelijk;

3. Werkzoekenden zijn gemotiveerder om aan het werk te gaan,

Door te laten zien wat wel kan en met name in beroepen en sectoren waar krapte bestaat of wordt verwacht zien werkzoekenden dat er mogelijkheden zijn om mee te doen en een bijdrage te leveren.

4.Matches krijgen een duurzaam karakter

Door werkgevers te ondersteunen wanneer zij personeel aannemen dat (nog) niet aan alle kwalificaties voldoet of waarvoor specifieke vormen van begeleiding/coaching nodig zijn; en door werkzoekenden/werknemers te ondersteunen die bij de uitvoering van hun werk te maken hebben metbeperkingen, problemen op andere levensterreinen of onvoldoende competenties

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.